‘Waarde toevoegen heeft eigenheid als voorwaarde’

Visie

Elke medewerker heeft een uniek potentieel wat waarde heeft voor een ander. Dit potentieel heeft het nodig gezien en bevestigd te worden door een ander om zich te kunnen ontwikkelen. Ik geloof in leiderschap dat dienend en faciliterend is en waarbij verantwoordelijkheid wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van ieders unieke toegevoegde waarde. De verbinding maken met een ander vanuit die eigenheid leidt tot wezenlijke en duurzame veranderingen die zich uitdrukken in iemands professionaliteit en in een meerwaarde voor de organisatie. Ik ben ervan overtuigd dat ervaringsgericht leren hierin een voorwaarde- en gelijkwaardigheid daarbij een kernwaarde is. Ik geloof dat het investeren in dit potentieel van medewerkers, bestuurders van organisaties de kans biedt duurzaam waarde toe te voegen aan de samenleving. Een samenleving waarin ruimte wordt gecreëerd voor eigenheid en creativiteit en deze wordt vertaald naar ieders eigen verantwoordelijkheid om van betekenis te zijn voor een ander. Tenslotte bepaalt dat je eigenwaarde en alleen daarmee is iemand in staat de waarde van de ander te zien. En dat gun je toch iedere klant?