‘There’s a crack in everything, that’s where the light gets in’

– L. Cohen –

Transformationele Coaching

Een natuurwet is dat alles altijd verandert. De enige die zich daartegen lijkt te verzetten is de mens.  Er zijn vele aanleidingen in het leven die je ‘uit je evenwicht’ brengen, je ‘uit je nest gooien’ en je vragen of dwingen je leven opnieuw vorm te geven. Dan komt het erop aan. Kies je voor leven of overleven; beweeg jij mee of hou je krampachtig vast?

Ieder mens kent zo’n situatie . Onderliggend is er een gevoel dat Je weet dat er meer in je zit, maar het komt er niet uit. Er is iets dat jou belemmerd om jouw unieke potentieel zo volledig mogelijk in te zetten. Dit vraagt om een verkenning naar de oorzaak en de aard van jouw weerstand.  Op het moment dat je daar inzicht in krijgt ontstaat er ruimte voor de (her)ontdekking  en de ontwikkeling van jouw betekenis; je toegevoegde waarde en daarmee jouw unieke plaats in het geheel.

Hoe?

In 9  bijeenkomsten in een periode van 3 maanden kan ik je begeleiden als coach om een duurzame verandering in je leven te bewerkstelligen. Dit vraagt van jou dat jij de moed hebt te zeggen ‘Ik weet het even niet’. Alleen vanuit niet-weten wordt er een beroep gedaan op onze creativiteit en eigenheid en ontstaat er een nieuw-weten. Dat is het begin van een nieuwe levenssituatie waarin ook je betekenis voor een ander toeneemt

Je krijgt kennis over je denk- en gevoelsstructuur, je krijgt inzicht in de gelaagdheid van je bewustzijn en je verdiept je reflecterend vermogen. Bovendien (her)ontdek jouw unieke toegevoegde waarde en je leert hoe je die kan versterken en inzetten in werk èn privé.

Je dagelijkse leef- en werkomgeving vormen je speelveld in de uitvoering van de opdrachten. De directe toepasbaarheid in de praktijk vormt het speelveld voor de daadwerkelijke integratie van nieuwe inzichten.

Resultaat

Een zelfbewuste professional die, op geheel eigen wijze, in iedere situatie waarde toevoegt aan de ander, de klant, het team en de organisatie.

Voor wie?

Voor eenieder die zijn/haar eigen unieke potentieel wil (her)ontdekken, versterken en benutten om van daaruit voluit te leven.

De creatieve geest is een godsgeschenk,
Onze geconditioneerde geest is een dienaar.
We hebben een maatschappij geschapen
Die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten.

-vrije vertaling van Albert Einstein-