Zo binnen, zo buiten

Trainingen en workshops

Het aanbod wordt bepaald door de vraag. Iedere klant heeft een specifieke vraag en verdient maatwerk vanuit een creatief aanbod dat in afstemming wordt bepaald.

Zelfkennis is de basis voor de creatieve professional in deze snel veranderende samenleving. Alle trainingen en workshops doen een appèl op nieuwsgierigheid, moed en kwetsbaarheid van de individuele deelnemer in verbinding met diens team en organisatie.

Aanbod trainingen en workshops

  • Dienend leiderschap; potentieel-ontwikkeling  vraagt om aansturing & organisatie
  • Talentontwikkeling in teams; werken vanuit creativiteit en verantwoordelijkheid!
  • Jij als instrument van verandering; de innerlijke weg van de creatieve professional
  • Presentie- gericht werken; verhogen van aandacht, creativiteit en output
  • Cultureel sensitief samenwerken; werken aan verbinding in teams met aandacht voor thematiek van schaamte en schuld
  • Klantgericht werken: afstemmen en verbinden vanuit eigenheid


Aanbod Trainingen en workshops ID-CLINIC
-een samenwerkingsverband met Berben & Colleagues bv-

  • ID-Stressrelease: Intensief programma ter voorkoming van langdurige stress en een burn-out (zie hier het programma)
  • ID-Stressrelieve: Workshop voor leidinggevenden in het herkennen, signaleren en bespreekbaar maken van stress
  • Leiderschap -1 : Jij als leider; Leiding geven vanuit eigenwaarde en betrokkenheid
  • Leiderschap-2 : Fair Process Leadership; Leiding geven vanuit eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid


Voor wie?

Voor opdrachtgevers die willen werken met zelfbewuste, creatieve en energieke professionals.

‘Suppose we were able to share meanings freely without a compulsive urge to impose our view or conform those of others. Suppose we were able to share meanings without distortion and selfdeception. Would this not constitute a real revolution in culture?’

-David Bohm –