Kennis-tab

Hier vind je artikelen van onderwerpen – die mijns insziens- bijdragen aan een ruimer begrip voor en van onszelf. Wat wij met elkaar delen is ons diepgewortelde verlangen naar verbinding en heelheid. Tegelijkertijd leven we in een tijd waarin we alles opdelen in stukjes. Vanuit die gefragmenteerdheid worden we opgeleid, om iets te worden waarmee we anderen van dienst kunnen zijn en soms zelfs leren managen. Hoe kunnen we anderen managen, begeleiden, sturen als het ons allereerst ontbreekt aan zelfsturing? We hebben tienduizenden gedachten en gevoelens per dag en de meesten daarvan werken eerder tegen ons dan voor ons. Is het dan niet voor de hand liggend dat we onze gedeelde persoonsstructuur eens wat vaker tegen het licht houden?  

De schaamte(cultuur) voorbij…

Schaamte, een woord dat veel wordt gebruikt. Niet alleen in de hulpverlening, maar ook in relatie tot cultuur. De Bonairiaanse cultuur wordt nogal eens getypeerd als een schaamtecultuur. Het woord schaamte gaat gepaard met een negatieve associatie. Echter weten we eigenlijk wel wat schaamte is? Wat zijn de effecten en hoe gaan we daar vervolgens op gepaste wijze mee om? En een belangrijke slotvraag is: Is het passend en correct om een cultuur te typeren als schaamtecultuur? lees verder