De kwaliteit van de interventie is afhankelijk
van diegene die de interventie pleegt

Intervisie

Intervisie is het vergroten van professionaliteit in de praktijk door, vanuit gelijkwaardigheid, samen van – en met elkaar te leren. Het is een ontwikkelingsinstrument gericht op het vergroten van (zelf)kennis, deskundigheid, motivatie en teamcohesie door optimaal gebruik te maken van het reeds aanwezige potentieel van medewerkers en/of leidinggevenden.

Begeleide intervisie is een ontwikkelingstraining dat proces- en resultaatgericht verloopt. Iedere deelnemer doorloopt zijn/haar eigen leerproces, om vanuit uiteenlopende werksituaties, te leren door middel van een methodische aanpak waarin onderzoek, analyse, feedback en zelfreflectie leiden tot nieuwe inzichten die direct worden gerelateerd aan nieuw professioneel handelen.

Resultaat

Een team waarin de som krachtiger is dan de afzonderlijke delen. Medewerkers zijn zich bewust van de eigen – en elkaar’s-  unieke toegevoegde waarde, kwaliteiten, deskundigheid en onvolkomenheden. Zij zijn in staat vanuit vertrouwen en eigenheid een situatie te benaderen en schromen daarin niet om elkaar om hulp en advies te vragen.

Voor wie?

Voor opdrachtgevers die weten dat ervaringsgericht leren, vanuit gelijkwaardigheid, leidt tot toename van zowel eigenaarschap en verbinding als tot maatwerk voor de klant. Kortom voor opdrachtgevers die kiezen voor de kracht van een lerende organisatie

‘Ik benader de andersheid van de Ander vanuit de verbondenheid die ik met hem/haar heb en niet door buiten de relatie te treden om over de termen ervan te reflecteren.’

– Emmanuel Levinas –