‘Organisaties bestaan door de mensen die er betekenis aan geven ‘

Interim Leiderschap

Leiderschap is het scheppen van een ruimte, vanuit een duidelijk geformuleerd kader, waarin een spanningsveld wordt gecreëerd tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie die zich wil ontvouwen. Daarbinnen wordt iedere medewerker uitgedaagd om zijn eigen opvattingen over de huidige realiteit ter discussie te stellen en te verdiepen. Iedere medewerker wordt daarmee opgeroepen om zijn/haar eigenheid  te ontwikkelen, zich af te stemmen op het geheel en van daaruit een bijdrage te leveren vanuit zijn/haar unieke toegevoegde waarde. Op deze wijze leert een ieder steeds beter om te anticiperen en te participeren op nieuwe toekomstige situaties. Tenslotte is het leven een continue beweging – waarin wij in het midden staan . Vanuit dat midden kunnen we ons bewustzijn afstemmen- in verbinding met elkaar- op een nieuwe realiteit.

Resultaat

Deze werkwijze ontwikkelt medewerkers tot creatieve professionals die zich bewust zijn van hun eigen unieke toegevoegde waarde – hun talent- en dit als anker gebruiken in een veranderende omgeving. Het resultaat is dat medewerkers niet langer slachtoffer zijn van omstandigheden, maar vanuit eigenaarschap en betrokkenheid participeren in uiteenlopende situaties. Dit vergroot de betekenisgeving van de organisatie voor de klant èn leidt tot gelukkige medewerkers.

Voor wie?

Voor opdrachtgevers die zien dat de investering in de mens en diens talent gelijk staat aan rendement.

“Je kan een probleem niet oplossen met hetzelfde denken
dat het probleem tot stand heeft gebracht ”

– Albert Einstein –