In den beginne is de relatie…

ID-Clinic

ID-CLINIC is een samenwerkingsverband tussen AWOR en Inge Berben van Berben & Colleagues B.V. Wij bieden gezamenlijk workshops & trainingen aan. Beiden wonen en werken we al jaren op Bonaire. Gezamenlijk bieden wij ruim dertig jaar aan werkervaring in leidinggevende postities binnen het onderwijs, de jeugdzorg, de verslavingszorg, crisishulpverlening en de vrouwenopvang. Samen bieden we workshops & trainingen aan in persoonlijk en professioneel leiderschap en stress- en burn-out preventie. Onze ervaringen in relatie met de opgedane opleidingen in Human Resources, Sociaal Cultureel en Maatschappelijk werk, Non-Violent Communication, Appreciative Inquiry, Transformationeel Leiderschap & Coaching en Restorative Practices vormen de basis ons aanbod. De uitgangspunten van onze werkwijze vindt zijn oorsprong in ‘Restorative Practices’. Dit is een opkomende sociale wetenschap dat zich richt op het versterken van relaties tussen individuen, door zelfkennis, en het bouwen aan verbinding in een gemeenschap.Christelijke Hogeschool Ede (CHE)

Voor een groep fantastische professionals in het sociale en justitiële domein ben ik de praktijkopleider tijdens hun duale HBO- studie Social Work vanuit de Christelijke Hogeschool Ede op Bonaire en Statia. Samen met Hedzer van der Kooi en Connie Mourits bieden we studenten begeleiding op maat en vanuit nabijheid- ondanks de fysieke afstand van de Hedzer en Connie. De begeleiding die ik mag bieden bestaat bestaat uit coaching en de organisatie en uitvoering van  intervisie- en themabijeenkomsten.

Overige partners waar ik met  veel plezier heb gewerkt  – en bij sommigen nog of alweer -:In den beginne is de relatie –
Zoals een melodie niet is samengesteld uit tonen,
een vers niet uit woorden, een zuil niet uit lijnen,zo is het ook met de mens, tot wie ik Jij zeg.
Ik kan de kleur van zijn haar, of de kleur van zijn taal, of de kleur van zijn goedheid
Uit hem halen, maar dan is hij al niet meer Jij.

Zoals het gebed niet in de tijd is, maar de tijd in het gebed,
Het offer niet in de ruimte, maar de ruimte in het offer,
Wie deze verhouding omkeert, heft de werkelijkheid op.

Zo ook tref ik de mens, tot wie ik Jij zeg, niet aan in een ooit of ergens.
Ik kan hem erin plaatsten, maar alleen nog als een hij of zij, een het,
Niet meer als mijn Jij.

Relatie kan bestaan, ook als de mens tot wie ik Jij zeg, het niet merkt. Hier krijgt bedrog geen kans: Hier staat de wieg van het werkelijke leven. -In den beginne is de relatie..

Martin Buber