Dichter dan dichterbij,
doen we de grootste ontdekking van

Ons leven

Over mij

In mijn leven heb ik heel veel tijd besteed aan het worden wat ik nog niet was en ongedaan te maken wat ik dacht dat ik was. En wat het moest worden was een beeld dat nogal aan verandering onderhevig was. ‘Wat is het wat een mens daartoe beweegt?’ en ‘Wie ben ik dan echt?’ Die vragen hebben in mijn leven altijd centraal gestaan en geleid naar verschillende continenten, aangezet tot het volgen van uiteenlopende studies en leermeesters, me verleidt tot het werken in verschillende sectoren en organisaties om telkens weer uit te komen bij antwoorden die alleen te vinden zijn in mijzelf. Dat is ook de boodschap die ik keer op keer aangereikt kreeg (zie hier voor de belangrijkste verwijzers). Alle kennis is verrijkend maar deze kreeg pas echt betekenis toen deze kennis – door ervaring en onderzoek – werd omgezet naar zelfkennis. Hierdoor kreeg het begrip ‘realiteit’ een nieuwe betekenis en groeide mijn waarde als mens. Evenredig daaraan groeide de betekenis voor een ander; de klanten, de collega’s en daarmee de organisaties. Door het zien van mijn eigen waarde kon ik deze ook steeds beter zien in alle mensen om me heen. Kortom, door zelfkennis neemt de betekenis voor de ander toe. Dit geldt voor de klant, de collega, de organisatie en de wereld om ons heen.

Mijn eigen professionaliteit kenmerkt zich door een niet-aflatende nieuwsgierigheid naar de authentieke ander. Ik stel dan ook doorlopend vragen en schuw daarin de confrontatie niet. Mijn stijl vertaalt zich in dienend leiderschap vanuit betrokkenheid, verantwoordelijkheid en eigenheid.

Ik heb het voorrecht om te doen wat ik het liefste doe: Het leiden, trainen en coachen van mensen naar zelfkennis. Hierin is de directe verbinding van kennis – herleidbaar naar sociologie, (mystieke) psychologie, filosofie en de actuele neurowetenschap –  naar de dagelijkse praktijk een voorwaarde.

Mijn inspiratie vind ik thuis, in de kunuku van Bonaire (platteland), waar ik woon samen met mijn zoon Julius en nogal wat dieren. Daar voel ik me thuis en heel. Ik beoefen intensief yoga, wandel veel in de natuur, zwem en duik graag en lees en schrijf vanuit verschillende invalshoeken over bovenstaande vragen.

Opleiding & Training

  • Msc Restorative Practices (2017-heden)
  • Train-de-trainer Martine Delfos  (2015)
  • Pulsar Academie voor transformatie (2007-2010)
  • Social Work – Postpropedeuse MWD-  (2001)
  • Human Resource Management -P&O- (1987-1993)
  • Anders: Padi Dive Instructor, Theory U, Non-duality, Appreciative Inquiry, Yoga & Meditation, Mindfulness.

KEEPING THINGS WHOLE

In a field
I am the absence
of field.
This is
always the case.
Wherever I am
I am what is missing.

When I walk
I part the air
and always
the air moves in
to fill the spaces
where my body’s been.

We all have reasons
for moving.
I move
to keep things whole.

M A R K S T R A N D (1934-2014)
I.M.